Tryggere Bolighandel med Boligsalgsrapport

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold
og – ikke minst – økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste av
oss vil være kjøpere og selgere i boligmarkedet en eller flere ganger. Ved kjøp og salg
av bolig bør det alltid foreligge en Boligsalgsrapport. Denne vil gi økt trygghet for både
kjøper og selger.

HVA ER EN BOLIGSALGSRAPPORT?

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstand, eiendomsopplysninger og teknisk verdi. Rapporten kan også inneholde markedsverdi.
Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og
vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt
på byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser
unngås og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir nyttig og grundig informasjon til kjøper og selger om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen som oppsummering av tilstand, beskrivelse av eiendommen, dokumentkontroll, teknisk verdi
og eiendomsopplysninger. I rapportens hoveddel fremkommer alle kontrollpunkter. Det blir
utført visuelle observasjoner og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.
Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert
skjønn fra takstmannen.

Det benyttes ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser.
Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. DETTE ER FORHOLD SOM KAN VÆRE AV STOR BETYDNING, OG BØR GIS EKSTRA OPPMERKSOMHET.

HVORFOR BOLIGSALGSRAPPORT?

En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere
enn forventet, med påfølgende uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet
har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem
oppdages ikke før seks år etter salget. Tall fra Forbrukerrådet og forsikringsbransjen antyder at så mye som 1 av 5 boligsalg ender i konflikt. Drømmen om et hjem blir for mange et årelangt mareritt av usikkerhet og krangel. Sikrere informasjon om boligens tekniske tilstand er det beste virkemidlet for å endre på dette.

HVEM STÅR BAK?

Boligsalgsrapporten er utarbeidet av takstbransjen i fellesskap og er basert på de norske standarden NS 3600. Sertifiserte boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) er profesjonelle fagfolk godt kvalifisert til å utføre denne typen oppdrag. Norges Takseringsforbund er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NTF stiller de strengeste kravene til utdanning, etterutdanning og kompetanse. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst.


Dato: november 27, 2015 | Kategorier: Generelt | Skrevet av: Camilla Askari