Vi kan taksering

Vi er ledende innen taksering og har vurdert tusenvis av eiendommer.

Litt om TakstTeam Drammen AS

TakstTeam Drammen AS har over 20 års erfaring innen taksering og vi har nøkkelpersoner med bakgrunn som byggmester med sertifiseringer etter NTF's krav til å kunne utføre tjenestene våre på best mulig måte.

Tjenester:

 • Verditaksering av boliger
 • Verditaksering av næringseiendommer
 • Skadetaksering av bygninger
 • Taksering av landbrukseiendommer
 • Skjønn

 

 • Tilstands/boligsalgsrapport for boliger og næring
 • Naturskade NTF (Norges Takseringsforbund)
 • Seksjonering
 • Bistand ved overtagelser
 • Oppfølging av byggelån og uavhengig kontroll.
 • En ny takst vil kunne avdekke hva din nåværende bolig kan selges for.
 • Skal du kjøpe ny bil, hytte, båt, innbo eller foreta andre kostbare investeringer som f. eks. oppussing av boligen?
 • Ved å ta en ny takst på boligen vil denne ofte kunne hjelpe deg til å ta opp lån med pant i boligen.
 • Dette er nesten alltid vesentlig billigere enn å ta opp forbrukslån!

Vi utfører tilstandsrapporter for borettslag og sameier der det er behov for å vurdere hver enkelt bygningsdel og sette opp fremtidig vedlikeholdsplan eventuelt med kostnadsfordeling over år. Det samme utføreres også for næringsbygg av forskjellig karakter!

Hvorfor ta en takst?